รับฟรี! บัตรน้ำมันมูลค่า 1,000 บาท และ ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.)

รับฟรี! บัตรน้ำมันมูลค่า 1,000 บาท และ ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.)

บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ โมบิลิตี้ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเพียงนายหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้น

เงื่อนไขโปรโมชัน

  1. รับฟรีบัตรน้ำมันมูลค่า 1,000 บาท/กรมธรรม์  และ  ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.) 1 กรมธรรม์ เมื่อทำและชำระเบี้ยประกันภัยรถยนต์ สำหรับการทำประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 Smart Motor กับ บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  2. โปรโมชันสำหรับลูกค้าที่ซื้อประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 Smart Motor ผ่านช่องทาง https://www.insure.mercedes-benz-mobility.co.th
  3. บัตรน้ำมันจะถูกจัดส่งไปตามที่อยู่ที่ส่งกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ของลูกค้า ภายใน 60 วัน หลังจากวันที่ลูกค้าได้ชำระเบี้ยประกันครั้งแรกเสร็จสมบูรณ์แล้ว 
  4. บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน) สงวนสิทธิสำหรับผู้ที่ทำประกันภัยชั้น 1 Smart Motor ใหม่ และชำระเบี้ยประกันครั้งแรก ภายในวันที่ 30 เมษายน 2567 เท่านั้น 
  5. สิทธิประโยชน์ตามรายการข้างต้น ไม่สามารถแลก เปลี่ยน และ/หรือ ทอนเป็นเงินสด และ ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่น ๆ ได้
  6. บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน) สงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก รายละเอียด ข้อกำหนด เงื่อนไข และ/หรือสิทธิประโยชน์ใด ๆ ของรายการข้างต้นรวมถึงเปลี่ยนแปลงของสิทธิประโยชน์ตามรายการข้างต้นที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และกรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

โปรโมชันอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ

โปรโมชันอื่นๆ ที่น่าสนใจ มาพร้อมกับเบี้ยประกันราคาพิเศษ
ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์เพื่อให้คุณได้รับความคุ้มครองที่คุ้มค่าในแบบที่เลือกได้เอง

การตั้งค่าคุกกี้
Loading...