ประกันภัยเสริมสำหรับรถยนต์

ประกันภัยเสริมรถยนต์ หรือ Motor Add-On เป็นประกันเสริมสำหรับรถยนต์ เพื่อ จ่ายผลประโยชน์เงินชดเชย
สำหรับค่าเดินทางระหว่างรถยนต์เข้าอู่ซ่อมจากอุบัติเหตุ ค่าเสียหายสำหรับทรัพย์สินในรถที่ถูกโจรกรรม เป็นต้น

การตั้งค่าคุกกี้
Loading...