ผู้จัดทำเว็บไซต์

ผู้ให้บริการ - หน้าผลิตภัณฑ์
รายละเอียดและข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในเว็บไซต์นี้รับผิดชอบโดย:

บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ โมบิลิตี้ (ประเทศไทย) จำกัด

สำนักงานใหญ่ : อาคารเอไอเอ สาทร ทาวเวอร์ ชั้น 19
11/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

อีเมล: insuranceservices@mercedes-benz.com

 

 

 

ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว
 
ในนามของ บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ โมบิลิตี้ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทในกลุ่มเครือ เมอร์เซเดส-เบนซ์ กรุ๊ป เอจี และเครือข่ายบริษัทประกันภัย และบริษัทโบรกเกอร์ ในประเทศไทย (“เรา”) เราขอขอบคุณท่านที่ให้ความสนใจกับผลิตภัณฑ์และการให้บริการของเรา ไม่ว่าจะด้วยการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของเราทั้งในและนอกสถานที่ และการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ เราให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อความโปร่งใส เราขอแจ้งให้ท่านทราบถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวของลูกค้าของเรา

ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เราจะอธิบายถึงธุรกิจที่เราดำเนินการ วิธีการที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สิ่งที่เรากระทำต่อข้อมูลส่วนบุคคลนั้น วัตถุประสงค์และฐานทางกฎหมายที่เรากระทำเช่นนั้น รวมถึงสิทธิที่ท่านมีตามฐานทางกฎหมาย

ประกาศความเป็นส่วนตัวของเราเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ของเราและนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ เมอร์เซเดส-เบนซ์ กรุป เอจี ไม่ใช้บังคับกับกิจกรรมของท่านบนเว็บไซต์ของโซเชียลมีเดีย หรือผู้ให้บริการอื่นๆ ที่เข้าถึงได้จากลิงก์บนเว็บไซต์ของเรา ดังนั้นโปรดอ่านข้อกำหนดด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลบนเว็บไซต์ของผู้ให้บริการดังกล่าว
 
1. ประเภทข้อมูลที่เราเก็บ

เราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุตัวตนเป็นปัจเจกบุคคลของท่านไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ที่เราอาจจะใช้ขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้าหรือบริการที่เราเสนอหรือให้ซึ่งอาจรวมถึง
 
ข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล เช่น ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น คำนำหน้า วันเกิด เพศ สถานการณ์สมรส การศึกษา ข้อมูลเกี่ยวกับการทำงาน (อาทิ อาชีพ ตำแหน่งงาน หน่วยงานที่ท่านทำงานให้) ข้อมูลที่ปรากฎในเอกสารที่หน่วยงานรัฐออกให้ (อาทิ หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง ข้อมูลใบขับขี่) ข้อมูลที่ใช้ในการตั้งโปรไฟล์ของคุณ (อาทิ ชื่อผู้ใช้งาน (username) รหัสผ่าน) ลายเซ็น รูปภาพ ลายนิ้วมือ และข้อมูลอัตลักษณ์อื่นๆ
 
ข้อมูลในการติดต่อ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ อีเมลล์ แอคเคาท์โซเชียลมีเดีย ที่อยู่ที่พักอาศัย ที่อยู่สถานที่ทำงาน ที่อยู่ในการออกใบเสร็จ ที่อยู่ในการจัดส่ง ตำแหน่ง GPS ประเทศ ข้อมูลที่อยู่ในทะเบียนบ้าน บันทึกเทป CCTV ในสถานที่ของเรา หรือข้อมูลอื่นที่ใกล้เคียงกัน
 
ข้อมูลทางการเงินและภาษี เช่น หมายเลขบัตรเครดิต ข้อมูลบัตรเครดิต ข้อมูลบัญชีธนาคาร หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี กลุ่มธุรกิจ วิชาชีพ ข้อมูลจากเอกสารชี้แจงเงินเดือนหรือ Account Information Service (PSD2) และข้อมูลการเงินอื่น
 
ข้อมูลเครดิต เช่น ข้อมูลของตัวแทนเครดิตภายนอกที่เกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของเจ้าของข้อมูลและข้อมูลประวัติการชำระเงินในสัญญาทางการเงิน ที่ผ่านมา
 
ข้อมูลความชอบส่วนตัว เช่น แนวทางการใช้ชีวิตและความสนใจ (อาทิ ความสนใจในยานยนต์เฉพาะรุ่น) ข้อมูลพฤติกรรมการใช้จ่าย สถานที่ผู้จำหน่ายที่ชอบ สินค้าและบริการที่ชอบ ช่องทางในการติดต่อที่ชอบ ภาษาที่ชอบ และข้อมูลความชอบส่วนตัวอื่น

ข้อมูลจากการโต้ตอบ เช่น ความเห็น ความคิดเห็น ข้อแนะนำ ข้อมูลการแชท บันทึกข้อมูลการโทร บันทึกเสียงสนทนาทางโทรศัพท์ การโต้ตอบอีเมล การตอบแบบสอบถาม คะแนนจากการตอบแบบสอบถาม และข้อมูลการตอบโต้อื่น
 
ข้อมูลการทำธุรกรรม เช่น
    •      เนื้อหาของสินค้าและบริการที่ท่านได้รับข้อเสนอหรือซื้อจากเรา ได้แก่ วันที่ออกใบเสนอราคาและสถานที่ รุ่นรถยนต์ที่สอบถาม ราคาที่เสนอ วันละสถานที่ที่ซื้อ หมายเลขการซื้อและ/หรือคำสั่งซื้อ คำแนะนำในการซ่อมบำรุงและการเสนอราคา แนวทางการซ่อมบำรุงที่ตกลงกันแล้ว การจองวันซ่อมบำรุง ประวัติการซ่อมบำรุงและการเสนอราคา ส่วนลดและข้อเสนอพิเศษ เป็นต้น
     •     เนื้อหาการชำระเงินไปยังท่านหรือโดยท่าน ได้แก่ ข้อมูลทางภาษี ที่อยู่และวันเวลาสำหรับการรับรถยนต์หรือส่งมอบรถยนต์ ข้อมูลการรับประกันสินค้าและบริการ ข้อติชม การเคลมเป็นต้น
     •     เนื้อหาข้อมูลที่อยู่ในคำขอรับการบริการทางการเงินของท่าน ได้แก่ หมายเลขคำขอจำนวนรถที่ใช้บริการทางการเงิน หมายเลขสัญญา ข้อกำหนด ผลิตภัณฑ์ทางการเงินธุรกรรมและประวัติของท่านรวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับยานยนต์ (เช่น หมายเลขประจำรถยนต์(VIN) รุ่น ราคา อายุรถยนต์) ราคาที่นำเสนอ เป็นต้น
     •     เนื้อหาของธุรกรรมการการประกันภัยและการรับประกันสินค้าโดยบุคคลภายนอก ได้แก่ข้อมูลการประกันภัยรถยนต์ ข้อมูลการเคลมและรายงานการประกันภัยรถยนต์ หลักฐานความเสียหาย ข้อมูลการรับประกันสินค้าหรือการให้บริการของบุคคลภายนอก การเคลมการรับประกันของบุคคลภายนอก เป็นต้น

ข้อมูลที่เกี่ยวกับรถยนต์ เช่น หมายเลขประจำรถยนต์ (VIN) (รวมถึงหมายเลขคัดซี หมายเลขเครื่องยนต์ หมายเลขวิทยุ หมายเลขสายพาน หมายเลขคอมมิชชั่นหรืออัตลักษณ์อื่นที่คล้ายกันสำหรับรถยนต์) หมายเลขฟลีต (FIN) ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับป้ายทะเบียนรถยนต์ ข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในหนังสือจดทะเบียนรถยนต์ รุ่นรถยนต์ เลขไมล์ กำลังเครื่องยนต์ ตราสัญชาติ พฤติกรรมการขับขี่ของท่าน และข้อมูลที่เกี่ยวกับรถยนต์อื่น
 
ข้อมูลบริษัทของท่าน ในกรณีที่ท่านเป็นผู้ประสานงานของนิติบุคคลหรือลูกค้า องค์กร (fleet customer) เราอาจจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลบางประเภท เช่น รถยนต์ที่ท่านมีอยู่ รุ่นรถยนต์ ปีที่ซื้อ แผนการซื้อ และข้อมูลอื่นที่ท่านให้กับเรา
 
ข้อมูลอัตลักษณ์ที่เรากำหนดให้ท่าน เป็นหมายเลขที่เรากำหนดขึ้นเองให้กับท่าน เช่นMercedes me ID หมายเลขลูกค้า หมายเลขผู้สนใจ หมายเลขผู้จำหน่าย หมายเลขคู่ค้าหรือกลุ่มคู่ค้า หมายเลขสัญญา หมายเลขเจ้าหน้าที่ของผู้จำหน่าย หมายเลขเจ้าหน้าที่ของคู่ค้า รหัสผ่านของท่าน เป็นต้น
 
ข้อมูลเครื่องมือและการใช้งาน เช่น ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ credential บราวเซอร์ที่ใช้งานและเวอร์ชั่น ระบบปฎิบัติการ เวลาของท่าน (time zone) และการตั้งค่าภาษา ข้อมูลทางด้านภูมิศาสตร์โดยคร่าว ข้อมูลของเครื่องมือที่ท่านใช้ (อาทิ IP Address ชื่อผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตของท่าน หมายเลข Serial Number หมายเลข IMEI หมายเลขเฉพาะของท่าน Cookie ID) ข้อมูลของท่านที่เกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ของเรา แอพพลิเคชั่นมือถือหรือ online portal อื่น(เช่น วันที่ท่านเข้าชม เวลาและระยะเวลาเข้าชม ความถี่ในการเข้าชม คำที่ท่านพิมพ์ลงในช่องค้นหาข้อมูล การใช้งานฟีเจอร์ต่างๆของท่านบนเว็บไซต์ของเรา เว็บไซต์ที่ท่านเข้าชมก่อนเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา และเว็บไซต์ที่ท่านเข้าชมหลังจากเว็บไซต์ของเรา
 
ข้อมูลอื่น เช่น
    •     ข้อมูลที่ท่านให้กับเราเป็นส่วนหนึ่งของการลงทะเบียน การติดต่อกับเรา ชิงรางวัล หรือกิจกรรมอื่น ยกตัวอย่างเช่น เมื่อท่านลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษของเรา เราอาจจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสำหรับการจัดกิจกรรมต่างๆเหล่านั้น (เช่น อาหารเฉพาะของท่าน การแพ้อาหาร ข้อมูล หนังสือเดินทาง การเดินทาง วันและเวลาเดินทางขาเข้าและขาออก และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง
    •     ข้อมูลที่ท่านให้กับเราในกรณีฉุกเฉิน ยกตัวอย่างเช่น อุบัติเหตุหรือความผิดปกติของรถยนต์ อาการบาดเจ็บ คู่กรณีในสถานการณ์นั้น คำร้องขอของท่าน เป็นต้น
 
2. เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร
 
เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านช่องทางต่างๆ รวมถึง

     •     เก็บจากท่านโดยตรงผ่านช่องทางปกติและช่องทางออนไลน์ เช่น การสนทนากับเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของเรา การติดต่อกับ Call Center ของเรา ไปรษณีย์หรือบริการส่งของโทรศัพท์ แฟกซ์ อีเมลล์ เว็บไซต์ของเรา หน้าโซเชียลมีเดีย Account โซเชียลมีเดียอย่างเป็นทางการของเรา โซเชียลมีเดียทั่วไป แอพพลิเคชั่นของเรา ร้านค้าออนไลน์ของเรา แอพพลิเคชั่นออนไลน์อื่นๆของเรา ห้องแชทออนไลน์ หน้าปัดรถยนต์กล้องวงจรปิดในสถานที่ของเรา เป็นต้น
    •     เก็บโดยอ้อมจากบุคคลที่สาม เช่น พันธมิตรทางธุรกิจของเรา คู่ค้าของเรา โปรเกอร์ประกันภัย บริษัทประกันภัย สถาบันการเงิน ผู้ให้บริการคอลเซ็นเตอร์ที่เราติดต่อ ญาติหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับท่าน เป็นต้น
    •     เก็บโดยอ้อมจากแหล่งข้อมูลสาธารณะ เช่น สื่อ ข้อมูลโปรไฟล์สาธารณะของท่านบนแพลตฟอร์มโซเชียลเน็ตเวิร์ค ของบุคคลอื่น ข้อมูลการจดทะเบียนบริษัทโดยหน่วยงานของรัฐ และช่องทางสาธารณะอื่นๆ
    •     เก็บโดยอ้อมจากพวกเราด้วยกันเองเนื่องจากเราอาจจะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านระหว่างกัน

3. เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร
 
เราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยในแต่ละกิจกรรมจะต้องมีมูลฐานในทางกฎหมายอย่างน้อยหนึ่งฐาน เราจัดเก็บใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้สถานการณ์ดังต่อไปนี้
 
3.1 มูลฐานแห่งสัญญา
     •      ลงนามสัญญา ปฏิบัติตามสัญญา หรือความต้องการกับท่านเองหรือลูกค้าองค์กรที่เกี่ยวข้องกับท่านในฐานะผู้แทนของลูกค้าองค์กรนั้น
     •      ประมวลผล จัดการ และดำเนินการตามคำสั่งซื้อรถยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ อุปกรณ์เสริม การบริการภายในรถยนต์ บริการออนไลน์ บริการหลังการขาย การชำระเงิน ค่าธรรมเนียมและส่วนลด (ถ้ามี)
     •      ประมวลผลและดำเนินการตามข้อปลุกมัดของเราในการรับประกันที่เราหรือบุคคลที่สามมอบให้กับท่าน ยกตัวอย่างเช่น การลงทะเบียนการรับประกัน และการประสานงานเพื่อที่จะเคลมประกันสำหรับชิ้นส่วนของรถยนต์บางประเภท (เช่น อย่างรถยนต์ ฟิล์มติดกระจกเป็นต้น)
     •      ประมวลผลจัดการและดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ประกันภัย การเคลมประกันภัยสำหรับรถยนต์ของท่าน และการให้บริการหลังการขายของเรา
     •      แจ้งให้ท่านทราบถึง สถานที่ การบริการ การชำระหนี้และการรับชำระหนี้ภายใต้สัญญาที่เรามีกับท่าน เช่นการชำระเงินหรือการติดตามการชำระเงิน ภายใต้สัญญา การรับประกันหรือกรมธรรม์ประกันภัยที่เกี่ยวข้อง
     •      เปิดและรักษา Account ออนไลน์ของท่าน
     •      ให้สิทธิประโยชน์กับสมาชิก Loyalty Program ของเรา
     •      ดำเนินการ Subsidy Charge Request โดยผู้ดำเนินการของเรา
 
ในกรณี ลูกค้าบริการทางการเงิน
     •     ดำเนินการตามคำขอของท่านสำหรับผลิตภัณฑ์และการบริการ เช่น การตรวจสอบเครดิตและ การค้ำประกัน
     •     ดำเนินการธุรกิจปกติของเรากับท่าน (เช่น ดำเนินการเปิดบัญชีกับคู่ค้า ดำเนินการการชำระเงินกับคู่ค้าที่มีอยู่แล้ว การตรวจสอบผู้มีอำนาจลงนามและการจัดเก็บเอกสารหลักฐานสำหรับการทำสัญญา


3.2 มูลฐานในการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ
    •     การปฏิบัติตามนโยบายของเรา กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กฎระเบียบ และแนวทางปฏิบัติ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การประสานงาน การโต้ตอบและการตอบสนองต่อเจ้าหน้าที่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ศาล หน่วยงานกำกับดูแล และ/หรือ หน่วยงานอื่นของรัฐ
    •     ดำเนินการจดทะเบียนรถยนต์กับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง (เช่น กรมขนส่งทางบก)
    •     จัดการในกรณีที่ต้องเรียกรถยนต์คืน เรียกรถยนต์เข้าซ่อม (recall) และกรณีใกล้เคียงกันอื่น เช่นการแจ้งท่านในกรณีที่ต้องเรียกผลิตภัณฑ์กลับมาด้วยสาเหตุของความปลอดภัยและการซื้อรถยนต์คืน
    •     กำลังงานและประสานงานคำร้องขอของท่านเพื่อการเปลี่ยนแปลงข้อมูลและ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล VIN เช่นการออกเครดิตโน๊ต

3.3 มูลฐานการใช้ประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย
    •     ดำเนินการธุรกิจปกติประจำวัน รวมถึง งานทางด้านบัญชี การจัดการ ตรวจสอบข้อมูลในระหว่างหน่วยงานภายในองค์กรของเรา และ/หรือ คู่ค้าของเรา การเตรียมรายงานและการสำรวจต่างๆ
    •     จัดการคำถาม คำร้องขอ คำติชม และการเคลมที่ท่านหรือเราเริ่มดำเนินการ เช่น การเคลมความเสียหาย การพิจารณาในทางกฎหมาย การใช้สิทธิ์ทางกฎหมาย การทวงหนี้ การยึดรถคืน (ถ้ามี)
    •     จองการทดลองขับผ่านทางเว็บไซต์ของเรา ช่องทางออนไลน์อื่น หรือห่านห่างผู้จำหน่ายอย่างเป็นทางการของเรา
    •     จัดให้มีระบบการยืนยันตัวตน การจัดการการเข้าถึง และปูม ตามสมควร ตรวจตราระบบอุปกรณ์ และอินเตอร์เน็ต ทำให้มั่นใจว่าระบบการรักษาความปลอดภัยและปฏิบัติการทางด้าน IT เป็นปกติ ป้องกันและค้นหาความจริงในกรณีที่มีอาชญากรรม รวมถึงการบริหารความเสี่ยงและการป้องกันการฉ้อโกง
    •     การวิจัย และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปรับปรุงสินค้าและบริการที่มีอยู่หรือการพัฒนาสินค้าและบริการใหม่โดยใช้ข้อมูล ที่รวบรวมขึ้นมาผ่านการ anonymization
    •     ทำการสำรวจเกี่ยวกับสินค้าและบริการของเรารวมถึงบริการของผู้จำหน่ายอย่างเป็นทางการของเรา
    •     รักษาความสัมพันธ์กับคู่ค้าของเราเช่นการจัดการประชุมและการมอบของขวัญ
    •     เหตุผลทางด้านความปลอดภัย (เช่น บันทึกเทปกล้องวงจรปิด หรือบัตรผ่านที่จะนำมาใช้สำหรับการตรวจสอบและป้องกันอาชญากรรม การตรวจสอบและป้องกันอุบัติเหตุ การตรวจสอบและป้องกันการเข้าถึงสถานที่ของเราหรือเขตหวงห้ามโดยไม่ได้รับอนุญาต การตรวจสอบและป้องกันการกระทำที่ไม่เหมาะสม สนับสนุนมาตรการด้านความปลอดภัยการสืบสวนภายในและการรักษาความปลอดภัย การสนับสนุนการสืบสวนอาชญากรรม
    •     ใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจประจำวันและการประเมินประสิทธิภาพ
    •     การตรวจสอบภายในและภายนอก

สำหรับลูกค้าบริการทางการเงิน
    •     ดำเนินกิจกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยใช้ข้อมูลของท่านในการสร้างโมเดลความเสี่ยง วิเคราะห์ข้อมูลหลายรูปแบบ ทำให้สถานการณ์ความเสี่ยงมีความสงสัยและไปในทางทิศเดียวกันระหว่างเรา ขั้นตอนข้างต้นรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง
          o      การพัฒนาเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงที่ใช้ในการประเมินความน่าเชื่อถือของลูกค้าและใช้เครื่องมือดังกล่าวในการลดความเสี่ยงในทางการเงินเพื่อให้การตัดสินใจทางด้านเครดิตเป็นไปอย่างเหมาะสม
          o      การปรับระดับมาตรวัดความเสี่ยง และแนวทางการคำนวณในแต่ละเดือนให้เป็นไปตามที่มาตรฐานทางบัญชี (IFRS9) และมาตรฐานทางบัญชีอื่นกำหนด
          o      การวางแผนรวมถึงการพยากรณ์ให้เป็นไปตามความเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้น
          o      การจัดการความเสี่ยงระหว่าง กลุ่มธุรกิจทางการเงินของเรา รวมถึงการปรับระดับมาสวัดความเสี่ยง การคำนวณเงินทุนในทางเศรษฐกิจและการปรับเปลี่ยนความเสี่ยงเพื่อโอกาสในการทำกำไร
          o      การรายงาน เช่น สัญญาทางการเงินและการเช่าซื้อต่อรุ่นรถยนต์ การติดตามโอกาสในการทำกำไร การติดตามอัตราส่วนของธุรกิจสีเขียว (รถยนต์ไฟฟ้า) การติดตามตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านความเสี่ยง เช่น การผิดนัดชำระหนี้ หนี้เสีย การสำรองบัญชีคุณภาพของการตัดสินใจทำสัญญา การติดตามประสิทธิภาพภายใต้โมเดลความเสี่ยงที่แตกต่างกัน เป็นต้น
    •     ใช้ช็อปข้อมูลสำหรับการปรับระดับมาตรวัดความเสี่ยงในแต่ละกรณี การคำนวณการสำรองบัญชีและตัวชี้วัดความเสี่ยงเป็นรายเดือน การพยากรณ์ค่าใช้จ่ายในทางการบริหารจัดการเครดิตอันเป็นส่วนหนึ่งของการเปรียบเทียบกระบวนการตามที่วางแผนไว้ การคำนวณและการปรับเปลี่ยนมาตรวัดเงินทุนในทางเศรษฐกิจ การจัดการโอกาสในการทำกำไรให้เป็นไปตามความเสี่ยงการสร้างรายงานมาตรวันต่างๆและการวิเคราะห์ความเสี่ยงในตลาดที่แตกต่างกันหลายแบบ เช่นอัตราดอกเบี้ยและการจัดการความเสี่ยงเงินสด
    •     สร้างโมเดลความเสี่ยงที่แม่นยำทำให้สถานการณ์ความเสี่ยงชัดเจน สร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับพอร์ตการลงทุนกำกับบริษัทและดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ฝ่ายจัดการรักษาผลประโยชน์ในทางเศรษฐกิจของธุรกิจบริการทางการเงิน
 
3.4 มูลฐานความยินยอม
    •     สำหรับมูลฐานความยินยอม เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหากท่านให้ความยินยอมกับเรา
    •     การสื่อสาร ข้อเสนอ หรือข้อมูลอื่นทางด้านการตลาดที่เกี่ยวกับสินค้าและบริการของเรากับท่าน
    •     สร้าง วิเคราะห์ และ/หรือ รวบรวมโปรไฟล์ของลูกค้าเพื่อใช้ในทางการตลาด เช่น การดำเนินหรือการปรับปรุงกิจกรรมทางการตลาด การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อดำเนินกิจกรรมทางการตลาดที่ ทำให้เป็นการเฉพาะตัวสำหรับท่านเท่านั้น ติดต่อท่านเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด การทำการตลาดกับกลุ่มลูกค้าเดิม เป็นต้น
    •     นำเสนอสินค้าและบริการหลากหลายประเภทที่อาจจะไม่คล้ายคลึงกับสินค้าและบริการที่เรานำเสนอกับท่านอยู่ แต่น่าจะอยู่ในความสนใจของท่านโดย สร้างโปรโมชันที่เหมาะสมกับตัวท่านและสื่อสารกับท่านเกี่ยวกับตราสินค้า หรือกิจกรรมอื่นอันเป็นผลมาจากการทำการตลาดเป็นการเฉพาะตัว รวมถึงข้อเสนอจากตราสินค้าที่เราร่วมดำเนินการหรือมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยและข้อเสนอจากพันธมิตรทางการค้าของเรา
    •     ส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังพันธมิตรทางธุรกิจภายนอกของเราเพื่อให้ท่านมีโอกาสสำรวจสิ่งที่ท่านสนใจ โอกาส และข้อเสนออื่น
    •     จัดกิจกรรมทางการตลาดที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการที่ท่านสามารถปฏิเสธได้
    •     มอบข้อเสนอพิเศษสำหรับลูกค้าของเราที่มีสิทธิ์ได้รับ (เช่นของขวัญพิเศษบัตรของขวัญต่างๆ)

ในกรณีที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนอกเหนือจากที่ปรากฏข้างต้นเราจะแจ้งให้ท่านทราบถึงวัตถุประสงค์ในการใช้งานแยกต่างหากโดยเร็วที่สุด
 
เมื่อเรามีความจำเป็นที่จะต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่กฎหมายกำหนดหรือเข้าทำสัญญาหรือดำเนินการตามสัญญาที่เรามีกับท่านและท่านไม่ได้ให้ข้อมูลที่เราขอ เราไม่สามารถที่จะดำเนินการตามสัญญาที่เรามีหรือที่เรากำลังจะทำกับท่าน (เช่น การส่งมอบสินค้าหรือบริการ) ในกรณีนี้เราไม่อยากที่จะส่งมอบสินค้าหรือบริการให้กับท่านและอาจมีความจำเป็นที่จะต้องยกเลิกสินค้าและบริการดังกล่าว

4. ใครบ้างที่เราจะส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้
 
    •     เราส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ปรากฏอยู่ในข้อ 3. ข้างต้น เราส่งต่อข้อมูลระหว่างพวกเรากันเอง ได้แก่ บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ โมบิลิตี้ (ประเทศไทย) จำกัด Mercedes-Benz Group AG และบริษัทในกลุ่มในเครือข่ายบริษัทประกันภัย และบริษัทโบรกเกอร์ในประเทศไทย
    •     เราส่งต่อข้อมูลของท่านไปยังโทรให้บริการภายนอกที่เกี่ยวข้องกับเรา (เช่นคู่ค้าของเราที่ให้บริการหลังการขาย ผู้ให้บริการคอลเซ็นเตอร์สำหรับลูกค้า ผู้ให้บริการช่วยเหลือบนท้องถนน ผู้ให้บริการช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน ผู้ให้บริการสำรวจความพึงพอใจลูกค้า เอเจนซี่ทางการตลาด ผู้จัดกิจกรรม บริษัทรับพิมพ์ป้าย ผู้ให้บริการธนาคาร โทรให้บริการเครดิตการ์ด ผู้ให้บริการชำระเงิน ผู้ตรวจสอบภายนอก สำนักงานกฎหมาย โทรให้บริการหลังการขาย ผู้ให้บริการทางกฏหมาย ผู้ให้บริการสนับสนุนทาง IT ผู้ให้บริการดูแลเว็บไซต์ โซเชียลมีเดียผู้ให้บริการฟอรั่มออนไลน์ ผู้ให้บริการสื่อสารทางตรง บริการส่งจดหมายและไปรษณีย์ เป็นต้น
    •     เราส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับพันธมิตรทางธุรกิจของเรา (เช่น ผู้ให้บริการเครดิตการ์ด สถาบันการเงิน ธนาคาร ตัวแทนจำหน่ายประกันภัย บริษัทประกันภัย บริษัทฟิล์มติดรถยนต์บริษัททำความสะอาดและขัดสีรถยนต์ บริษัทหุ้มสติกเกอร์รถยนต์ บริษัทยางรถยนต์และบริษัทอุปกรณ์เสริมสำหรับรถยนต์อื่นๆ) ตามที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับเรา
    •     เราเปิดเผยข้อมูลเฉพาะส่วนเพื่อที่จะบังคับใช้สัญญา นโยบายของบริษัท ข้อกำหนดในการใช้งาน หรือเพื่อที่จะป้องกันสิทธิ์ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของเรา ให้กับเจ้าหน้าที่ ลูกจ้า ตัวแทน ลูกค้า ผู้ค้ำประกัน คู่ค้า ฯลฯ
    •     ในบางกรณี เราอาจส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของรัฐ ศาล หน่วยงานกำกับดูแลของรัฐ หรือบุคคลภายนอกที่เราเชื่อว่าจำเป็นเพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ของเราตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบ หรือในทางกลับกัน เพื่อปกป้องสิทธิ์ของเรา สิทธิของบุคคลภายนอก หรือความปลอดภัยส่วนบุคคล รวมถึงการตรวจจับ การป้องกัน หรือการพบการฉ้อโกง การรักษาความปลอดภัย หรือกรณีความปลอดภัยอื่นๆ
    •     ในกรณีที่มีการควบรวม การซื้อกิจการ การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน การขายทรัพย์สิน หรือสถานการณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนทรัพย์สินในทางธุรกิจของเราทั้งหมดหรือบางส่วน เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องในการเจรจาหรือการถ่ายโอนธุรกิจนั้น หากมีการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจของเรา ในส่วนของธุรกิจที่มีการขาย การซื้อ หรือควบรวม (หากมี)นิติบุคคลที่เกี่ยวข้องนั้นอาจจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในวิธีการเดียวกันที่กำหนดไว้ในประกาศฉบับนี้
    •     เราอาจส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลอื่นที่ยอมรับหน้าที่ในการเก็บรักษาความลับไว้กับเรา
    •     เราอาจส่งต่อข้อมูลโดยใช้วิธีการที่ไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้โดยตรง (เช่น การปรับแต่งข้อมูลบางส่วน (anonymization) หรือการรวบรวมข้อมูล (aggregation)) เพื่อการวิเคราะห์ทางสถิติในวัตถุประสงค์ต่างๆ

5. เราส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศหรือไม่

เรามีความจำเป็นที่จะส่งออกข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากประเทศไทยไปยังต่างประเทศที่อาจมีมาตรฐานในการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลที่สูงหรือต่ำกว่าประเทศไทย เช่นเวลาที่เราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบนระบบ Cloud นอกประเทศไทย
 
เมื่อมีความจำเป็นที่จะต้องส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังประเทศที่มีมาตรการการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลที่ต่ำกว่าในประเทศไทยหรือประเทศที่ไม่ได้รับการยอมรับว่ามีมาตรฐานการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลที่เท่าเทียมกับประเทศไทยประกาศโดยหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องของไทย เราจะทำให้แน่ใจว่ามีการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระดับที่เท่าเทียมกันหรือการส่งต่อข้อมูลนั้นได้รับการอนุญาตตามกฏหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง ยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะได้รับข้อมูลที่จำเป็นตามสัญญาหากบุคคลภายนอกที่ให้เราเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการส่งต่อหรือการกำหนดกฏเกณฑ์ระหว่างบริษัทที่จะทำให้ข้อมูลดังกล่าวได้รับการปกป้องภายใต้มาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เท่าเทียมกับที่ประเทศไทยกำหนด
 
หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมว่าเราคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อมีการส่งต่อไปนอกประเทศไทยอย่างไร โปรดดูส่วน “ติดต่อเรา”

6. เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้นานเท่าไหร่
 
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ประมวลผลตามวัตถุประสงค์ที่ปรากฏด้านล่างนี้จะได้รับการจัดเก็บในระหว่างที่ยังมีการเข้าร่วมใช้งานกับเราเท่าที่จำเป็นเท่านั้น ระยะเวลาที่จำเป็นดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน รวมถึง ระยะเวลาที่ใช้เพื่อจัดการความเปลี่ยนแปลงสถานะของท่าน (เช่น การปฏิบัติตามหน้าที่เกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด) การจัดการข้อพิพาทในทางกฏหมาย หรือคำขอในทางกฎหมาย
 
โดยหลักการ เราจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนานเท่าที่จำเป็น อนุญาตโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือจัดเก็บเพิ่มเติมในระยะเวลาหนึ่งหลังจากที่ท่านถอนความยินยอมและไม่มีมูลฐานในทางกฎหมายอื่น ยกตัวอย่างเช่น ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า ผู้ค้ำประกัน หรือคู่ค้าของเราจะจัดเก็บไว้ในช่วงที่สัญญายังคงมีผลผูกพันอยู่ และไม่เกิน 10 ปีครึ่งหลังจากสัญญาสิ้นสุดลงซึ่งเป็นไปตามข้อกฎหมายว่าด้วยอายุความภายใต้กฎหมายไทย สำหรับลูกค้าที่ไม่มีข้อสัญญา หรือผู้ที่สนใจข้อมูลของท่านจะถูกจัดเก็บไว้ไม่เกิน 13 เดือนหลังจากวันสุดท้ายที่ท่านมีความเคลื่อนไหวเพื่อทำให้แน่ใจว่าท่านไม่ติดต่อเราอีกแล้ว หากท่านให้ความยินยอมกับเรารจะถูกจัดเก็บไว้เป็นข้อมูลที่มีความเคลื่อนไหวจนกว่าท่านจะยกเลิกความยินยอมนั้นและไม่มีความเคลื่อนไหวอื่นอีก
 
เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลไม่มีความจำเป็นต่อไปแล้ว หรือในบางกรณี หลังจากที่ระยะเวลาในการจัดเก็บตามกฎหมายสิ้นสุดลง เราจะกลับจากข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากระบบและการจัดเก็บของเรา และ/หรือจะดำเนินการเพื่อที่จะทำให้ข้อมูลดังกล่าวไม่สามารถระบุตัวตนได้อีกต่อไป (anonymization หรือ pseudonymization)
 
สำหรับลูกค้าบริการทางการเงินข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกจัดเก็บไว้สำหรับกระบวนการบริหารความเสี่ยงนานภายใต้สิทธิ์โดยชอบธรรมแห่งกฎหมายของเรา และเท่าที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด สิทธิ์อันชอบธรรมของเราสิ้นสุดลงเมื่อสัญญาระหว่างลูกค้าและเราสิ้นสุดลง ยกเว้นสามกรณีดังต่อไปนี้
    •     ระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลจะยาวขึ้นหากมีการชำระหนี้คงค้างที่อาจจะเกิดขึ้นจากลูกค้าเช่นลูกค้าอยู่ในกระบวนการติดตามหนี้สินและรถยนต์จะต้องถูกส่งมอบคืน หรือในกรณีที่รถยนต์ถูกขโมย เป็นต้น
    •     ข้อมูลในทางบัญชีจะถูกจัดเก็บไว้ถึง 10 ปีอันเป็นไปตามกฏหมายไทยและประกาศที่เกี่ยวข้อง
    •     ข้อมูลจากการตรวจสอบเครดิตจะถูกนำไปประมวลผลร่วมกับข้อมูล ประวัติการชำระเงินของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนาและรายงานผล ในกรณีที่สัญญาไม่เป็นผลขึ้นจริงข้อมูลจะถูกทำให้ไม่สามารถระบุตัวตนได้เมื่อท่านยกเลิกใบสมัครของท่าน

7. สิทธิของท่าน

สิทธิของท่านในส่วนนี้เป็นสิทธิตามกฏหมายที่ทานอาจจะใช้สิทธิ์ภายใต้เงินไขที่กฎหมายและขั้นตอนการจัดการสิทธิ์ของเรากำหนด ท่านมีสิทธิดังต่อไปนี้
    •     เข้าถึง รับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือการเปิดเผยข้อมูลการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของฮ่านที่ไม่ได้รับความยินยอมจากท่าน
    •     แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้องในกรณีที่ข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นปัจจุบัน ซึ่งช่วยให้เราปฏิบัติตามหน้าที่และมีข้อมูลล่าสุดของคุณ
    •     ลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่สามารถระบุตัวตนได้ (anonymization)
    •     ขอให้เราส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังอีกหน่วยงานหนึ่งในรูปแบบที่สามารถใช้ร่วมกันได้และสามารถอ่านได้โดยอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
    •     ปฏิเสธหรือจำกัดเราจากการจัดเก็บใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
    •     ถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้สำหรับการจัดเก็บใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านเคยให้ไว้ หากท่านถอนความยินยอมที่จะรับข่าวสารดังกล่าวจากเราเรายังอาจจะส่งข้อมูลข่าวสารที่ไม่เกี่ยวข้องอย่างเช่นอีเมลเกี่ยวกับฐานข้อมูลของท่านหรือความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่กำลังเกิดขึ้นของเรา
    •     ร้องเรียนกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อเรา เจ้าหน้าที่ของเรา ผู้ให้บริการของเรา ปฏิบัติไม่ถูกต้องหรือผิดพลาดในการปฏิบัติตามกฏหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

สำหรับผู้สมัครรับบริการทางการเงิน ท่านมีสิทธิ์ที่จะร้องขอให้เราพิจารณาท่านโดยไม่ผ่านกระบวนการตัดสินใจแบบอัตโนมัติท่านสามารถให้ความเห็นของท่านและอุทธรณ์การตัดสินใจของเราได้
 
หากท่านต้องการใช้สิทธิในส่วนนี้ ท่านอาจติดต่อเราตาม ที่ปรากฏในส่วน “ ติดต่อเรา”
 
การใช้สิทธิของท่านอาจจะถูกจำกัดโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องในบางกรณีที่เรามีเหตุผลและมีความจำเป็นทางกฎหมายที่จะปฏิเสธการใช้สิทธิของท่าน กรณีที่เรามีหน้าที่ตามกฏหมายหรือคำสั่งศาล เราจะแจ้งให้ท่านทราบถึงเหตุผลดังกล่าวหากเราจำเป็นต้องปฏิเสธการใช้สิทธิของท่านข้างต้น
 
เราอาจสอบถามข้อมูลจำเพาะบางประเภทจากท่าน เพื่อช่วยในการยืนยันตัวตนแล้วทำให้มั่นใจว่าท่านได้รับสิทธิ์ทิในการเข้าถึงข้อมูลของท่าน (หรือการใช้สิทธิของท่าน) เรากำหนดมาตรการความปลอดภัยนี้เพื่อทำให้มั่นใจว่าข้อมูลของท่านจะไม่ถูกเปิดเผยไปยังบุคคลที่ไม่มีสิทธิ์เข้าถึงโปรดส่งภาพหรือสำเนาเอกสารยืนยันตัวตนของฮั่นเพื่อดำเนินการยืนยันตัวตนหากเราร้องขอ
 
ท่านไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเพื่อที่จะเข้าถึงข้อมูลของท่าน(หรือใช้สิทธิของท่าน) อย่างไรก็ตามเราอาจจะเก็บค่าธรรมเนียมหากคำร้องขอของท่าน ไม่สามารถดำเนินการได้ตั้งแต่ต้น ซ้ำซ้อนหรือมากเกินความจำเป็นเราอาจจะปฏิเสธที่จะดำเนินการตามคำขอของท่านในกรณีเหล่านี้
 
เราจะพยายามดำเนินการตามคำร้องขอที่ถูกต้องภายใน 30 วัน ในกรณีที่ต้องใช้ระยะเวลามากกว่า 30 วัน หากคำขอของท่านมีความซับซ้อนหรือคุณมีคำขอจำนวนหนึ่ง เราจะแจ้งให้ท่านทราบและแจ้งความคืบหน้าเป็นระยะ
 
หากท่านเชื่อว่าการจัดเก็บ ใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นการละเมิดกฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง ท่านสามารถใช้สิทธิที่จะร้องเรียนไปยังหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของรัฐที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม โปรดติดต่อเราก่อน เรายินดีที่จะดำเนินการแก้ไขข้อกังวลของท่านก่อนที่ท่านจะแจ้งหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
 
8. การแก้ไขนโยบาย ความเป็นส่วนตัวของลูกค้า
 
เราอาจเปลี่ยนแปลงแก้ไขประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ตามระยะเวลาที่สมควรเมื่อเรามีการเปลี่ยนแปลงแนวทางปฏิบัติทางด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยอาจจะเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงด้านกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง การแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้เมื่อมีการประกาศจากเราบนเว็บไซต์ หากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว กระทบต่อท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลอย่างมีสาระสำคัญ เราจะแจ้งให้ท่านทราบในระยะเวลาที่สมควร และโดยวิธีการที่เหมาะสมก่อนที่การแก้ไขจะมีผลบังคับใช้
 
เราขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบความเปลี่ยนแปลง และการแก้ไขที่เกิดขึ้นกับนโยบายฉบับนี้โดยตรวจสอบวันที่ระบุไว้ในนโยบายเมื่อท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา

9. เรื่องอื่นๆและมาตรการชั่วคราว
 
9.1 เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร
เรามีมาตรการที่สมเหตุสมผลในการจัดการข้อมูลให้มีความปลอดภัยทั้งในทางกายภาพ ทางเทคนิค และในทางจัดการ เพื่อช่วยในการหลีกเลี่ยงความสูญเสีย การเปิดเผยใช้ การปรับเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์
 
แม้ว่าเราจะพยายามอย่างสมเหตุสมผลในการที่จะป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่มีระบบหรือการจัดการข้อมูลบนอินเตอร์เน็ตหรือในเครือข่ายสาธารณะที่จะสามารถยืนยันได้ว่าข้อมูลมีความปลอดภัยแน่นอนท่านยังคงต้องรับผิดชอบใน ความปลอดภัยของรหัสของท่านและรักษาความปลอดภัยในอุปกรณ์ของท่านเองด้วย
 
ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกส่งไปยังบริษัทในกลุ่มในเครือเมอร์ซิเดส-เบนซ์ กรุ๊ป ในต่างประเทศโปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราได้ที่นี่ [https://www.daimler.com/data-protection-policy]

9.2 หากท่านเป็นผู้เยาว์
เรายินดีต้อนรับทุกท่านเป็นลูกค้าผู้ทรงเกียรติของเราและเป็นส่วนหนึ่งในชุมชนของเรา อย่างไรก็ตาม หากท่านอายุต่ำกว่า 20 ปี เรามีความจำเป็นที่จะต้องใช้ความยินยอมของผู้ปกครองของท่าน เพื่อใช้ในการให้บริการของเราและการติดต่อกับเราในทุกช่องทาง

9.3 ความยินยอมของท่านก่อนหน้านี้
เราขอแจ้งให้ท่านทราบว่าความยินยอมเพื่อดำเนินการอาการตลาดของท่านที่เคยให้กับเรา(บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ โมบิลิตี้ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทในกลุ่มในเครือเมอร์เซเดส-เบนซ์ กรุ๊ป เอจี และเครือข่ายบริษัทประกันภัย และบริษัทโบรกเกอร์ในประเทศไทย) ไว้ก่อนหน้านี้ ให้ถือว่าเป็นการให้ความยินยอมในกิจกรรมดังต่อไปนี้
    •     ข้อเสนอสุดพิเศษจากบริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ โมบิลิตี้ (ประเทศไทย) จำกัด และเครือข่ายบริษัทประกันภัย และบริษัทโบรกเกอร์ในประเทศไทย การประชาสัมพันธ์ทางการตลาดที่เหมาะสมกับท่าน: ท่านจะได้รับข้อมูลและคำแนะนำเกี่ยวกับสินค้าและบริการ ทั้งนี้ข้อมูลของท่านสามารถนำไปประมวลผลข้อมูล ในต่างประเทศได้ และสามารถนำไปใช้เพื่อการวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพัฒนา และ/หรือ ปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเรา
  •     แนะนำพันธมิตรทางธุรกิจของเรา: ท่านจะได้รับคำแนะนำสำหรับพันธมิตรทางธุรกิจภายนอกของเราเพื่อสำรวจโอกาสและข้อเสนอที่น่าสนใจ ท่านอนุญาตให้บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ โมบิลิตี้ (ประเทศไทย) จำกัด ส่งข้อมูลของท่านไปยังพันธมิตรทางธุรกิจภายนอกเพื่อให้ติดต่อข้าพเจ้าโดยตรง
 
พันธมิตรทางธุรกิจของเรารวมถึง (1) ธนาคารหรือบริษัทให้บริการบัตรเครดิตเพื่อการแนะนำบัตรเครดิตเมอร์เซเดสที่มาพร้อมกับสิทธิประโยชน์พิเศษสำหรับผู้ซื้อรถยนต์เมอร์เซเดส-เบนซ์ของเรา (2) ธนาคารหรือสถาบันการเงินเพื่อข้อเสนอและการประสานงานทางด้านการบริการทางการเงิน (3) บริษัทประกันภัยสำหรับข้อเสนอประกันรถยนต์ การเคลมประกัน หรือการปฏิบัติตามสัญญา (4) คู่ค้าภายนอกสำหรับ การปฏิบัติตามสัญญาและการรับประกันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง บริษัทเฟรมสำหรับรถยนต์ บริการหุ้มสติกเกอร์รถยนต์ บริการทำความสะอาดและขัดสีรถยนต์ และคู่ค้าอื่นๆที่ได้รับเลือก
 
ในกรณีที่ท่านต้องการที่จะถอนความยินยอมโปรดติดต่อเราเพื่อใช้สิทธิของท่าน

9.4 การใช้คุกกี้
ในกรณีที่ท่านใช้เว็บไซต์ของเราเราใช้คุกกี้เพื่อบันทึก การตั้งค่าความชอบของผู้เยี่ยมชมเพื่อทำให้สามารถใช้งานเว็บไซต์ได้อย่างเต็มที่ คุกกี้ยังทำให้เราสามารถที่จะให้เนื้อหาสาระที่เหมาะสมกับความต้องการของท่านได้อย่างเฉพาะเจาะจง และปรับปรุงการให้บริการของเราคุกกี้ยังใช้ในการพิจารณาว่ามีการเชื่อมต่อระหว่างเรากับเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านในอดีตหรือไม่เฉพาะคุกกี้ที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านเท่านั้นที่จะได้รับการตรวจสอบ ข้อมูลส่วนบุคคลอาจจะถูกจัดเก็บไว้ในคุกกี้หากท่านให้ความยินยอม
 
โปรดอ่านแนวทางการใช้คุกกี้และเปลี่ยนแปลง การตั้งค่าคุ๊กกี้ของท่านได้ตามลิงค์ข้างล่างนี้
[การตั้งค่าคุกกี้]
 
10. ติดต่อเรา
 
เพื่อเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือการให้ความยินยอมโปรดติดต่อคอลเซ็นเตอร์เมอร์เซเดส-เบนซ์ ที่หมายเลขสายด่วน 1250 กด 2 อีเมลมาที่ mblt_cs@mercedes-benz.com 
 
ในกรณีที่ท่านต้องการใช้สิทธิ โปรดติดต่อช่องทางด้านบน หรือติดต่อ Data Protection Officer ได้ที่ dpo_mbth@mercedes-benz.com

11. ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ของพันธมิตรด้านประกันภัย
 

บริษัท โคโรเนท
โบรกเกอร์ จำกัด


 

บริษัท วิริยะประกันภัย
จำกัด (มหาชน)


 

บริษัท เออร์โกประกันภัย
(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)


 

บริษัท ฟอลคอนประกันภัย
จำกัด (มหาชน)


 

บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ โมบิลิตี้ (ประเทศไทย) จํากัด:
ชั้น 19 อาคารเอไอเอ สาทร ทาวเวอร์
11/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10120
 
Mercedes-Benz Group AG:
HPC E600
D-70546 Stuttgart
Germany
 
 อัพเดทล่าสุด: พฤษภาคม 2565

การตั้งค่าคุกกี้
Loading...